Биофотони и здраве


Подложките „Хакакел” са предназначени за енергийно обогатяване на различни видове вещества, включително и храни. Голяма част от веществата съдържат биогенна енергия под формата на светлинни кванти – биофотони, такава енергия притежават и растенията, животните и хората. Доктор Франц Алберт Поп, биофизик, ясно показа, че има съществена разлика в качеството на храните, дължаща се на различното количество биогенна енергия в тях.

Въздействието на полето в голяма степен присъства в ежедневието под формата на произведените от човешка дейност и неблагоприятно въздействащи върху всичко живо електромагнитни полета. Обратно – благотворен ефект на полево въздействие в природата се усеща когато сме в близост до големи водопади или високо в планината, чувствайки се ободрени от йонизирания въдух наоколо. Целта на употребата на енергийните подложки е не да лекуват чрез приток на биоенергия, действаща пряко върху тялото, а чрез всички вещества и материали, които имат нужда да бъдат енергийно обогатени – водата и храната, например.