Доказателства за ефективност

Тестван обект Поляризация наляво (вредна) Поляризация надясно (полезна)
1 Вода от чешмата, загратя в електрическа кана. 100 -
2 Същата вода, след поставяне на енергийна подложка „Хакакел” под електромера на къщата. - 90
3 Домати, получени в резултат на билогично култивиране. - 93
4 Гореописаните домати след 2 часа съхранение в хладилник. 130 -
5 Чаша студена вода, налята от чешмата. 10 -
6 Гореописаната чаша студена вода (5 т.), стояла върху енергийната подложка 5 минути. - 130
7 Гореописаната чаша вода (5 т.) след поставяне на енергийната подложка под източника на захранване в близост до електромера. - 120