Какво правят?


Енергийните подложки и от двата типа имат следните основни характеристики:

• Витализират веществата, в това число – вода, растения и храна, като ги снабдяват с биофотони.

• Усилват биоелектричното поле, като неутрализират смущаващите и вредни въздействия от рода на електросмог и сканираща радиация.

• Въздействат обратно на деполяризацията, като неутрализират вредната лява поляризация на материалите и изкуствено създадените полета.

• Регулират естествената поляризация – ако се поставят в почвата подобряват подпочвените условия.

• Регенерират и енергизират водата, като най-важна храна за човека.

• Не изискват използването на допълнителни енергийни източници – батерии или захранване от електрическа мрежа.

• Въздействието им е постоянно и не зависи от времето и мястото на употреба.

Енергийните подложки „Хакакел” имат способността да неутрализират всякакви смущаващи въздействия, дължащи се на променливи електрически полета или на геопатогенни зони на интерференция. Обикновените подложки „Хакакел ” трябва да се поставят с надписа надолу. При витализиране на вода за пиене или хранителни продукти и напитки трябва да се ползват енергийните подложки „Хакакел Плюс” с германий. Те трябва да бъдат поставени с надписа нагоре. Малките подложки без надпис могат да се поставят двустранно.