Биорезонансът


Въздействието на електромагнитното поле има специфично биологично измерение. Резонансът между телата е в състояние да действа от разстояние, именно чрез действието на полето. Основната жизнена нужда на живите организми е от светлина и жизнена енергия. Въздействието на създаденото от природата естествено поле също може да се причисли към тази основна потребност.

Енергийните подложки „Хакакел” отговарят именно на това със способността си да излъчват. Те винаги са в резонанс с абсорбиращите вещества, защото са конструирани така, че действат като постоянен колектор на енергийни кванти, като предават в компресиран вид биофотони на абсорбиращите вещества, намиращи се в състояние на енергийна недостатъчност, разположени върху тях. Освен за зареждане с енергия подложките могат да бъдат използвани и за неутрализиране на индуктирани паразитни смущения вследствие на електромагнитни полета, както и за елиминирането на вредните въздействия на полето с много силна лява поляризация.

Енергийните подложки „Хакакел” съдържат синтетичен базисен материал и смес от минерали, а подложките,,Хакакел Плюс” и органичното съединение на германия – дикалиев германиев цитратлактат. От биофизична гледна точка германият, който има свойства на полупроводник представлява изключителен интерес за медицината. Заболявания „поради липса на светлина”, като туберколозата, например, са били успешно лекувани с лекарства на основата на германий, които спомагали за увеличаване броя на червените кръвни телца и на хемоглобина в кръвта. Полезният ефект на излъчването от подложките се дължи на атомната структура на елемента.