Морето от светлина


Вътре в нашето ДНК, в нашите клетки има светлинни кванти – биофотони. Те представляват едно море от светлина и са особено важна комуникационна система за целия организъм. Обедняването на живите организми откъм светлина предвещава болест и смърт.

Слънцето е родината на светлината, на която се дължи живота на нашата планета. С преобразуваната светлина от слънцето растенията имат потенциала да бъдат истинска храна за животните и човека. Растенията стимулирани с изкуствени торове, например, са бедни на слънчева енергия – доказва биофизиката.

Удивителното е, че биогенната енергия, толкова важна за живота на Земята изпълва цялото пространство около нас.