Въведение


Тук ще се запознаете с подложките „Хакакел”, които са предназначени за енергийно обогатяване на различни видове вещества, включително и храни.
Има разлика във въздействието на механичните електромагнитни полета и естествените биополета в близост до големи водопади или високо в планината. Използвайки подложките "Хакакел" можете да неутрализирате въздействието на механичните електромагнитни полета и да почуствате свежестта на природата.