Хакакел в България

Хакакел навлиза тепърва в България. Тук ще публикуваме споделеният опит за това как се използват подложките на Хакакел и как те са ви помогнали. Тук можете да видите и презентацията на технологията пред различните браншове в селското стопанство и индустрията.